Kukkantó
Kukkantó Baráti Kör Egyesület
2021-06-25

Tábor a Kis-Balatonnál 2021

A 2021. évi táborozásunk a Kis-Balatonon, kiemelkedő értéket jelentett számunkra. 25 évvel ezelőtt jártunk először a Berekben, melynek emlékét számos fotó és egy ismeretterjesztő film is őrzi. Rendkívüli élmény volt ismét visszatérni és a digitális kompetenciák fejlesztésével együtt feldolgozni a múltat és jelent. Tagjainknak nagy közösségi élményt, számos hasznos ismeretet adott a természetközeli táborozás Fekete István Tüskevár c. ifjúsági regénye nyomán. Különleges alkalom volt, hogy az író halálának napján éppen a Kis-Balaton szívében a Diás-szigeten jártunk, ott ahol a regény született és ahol tisztelettel emlékeztünk meg a magyar ifjúsági irodalom kiemelkedő alakjáról.

Célunk volt, hogy az 1979 óta nemzetközi jelentőségű védett magyar tájvédelmi körzettel kapcsolatos természeti - és kulturális ismereteket úgy bővítsük, hogy közben valódi közösségi élményekben legyen részünk...

Figyelmet fordítottunk a digitális kompetenciák fejlesztésére, a közös élmények dokumentálására és feldolgozására, amit szintén csapatmunkában végeztünk. A nyári táborban nagy hangsúlyt fektettünk a közösségépítésre, a csapatmunkára és az önkéntes képzésre. A foglalkozásokat beépítettük a szabadidős és sport tevékenységekbe, a természeti -és kultúrtörténeti programjainkba, kirándulásainkba, játékos tudáspróbákba. Volt közös vadvízi evezés, éjszakai kaland túra a Berekben és hajnali madár-les is, ahol a csapat tagjai egymásért és együtt tevékenykedtek és kűzdöttek meg a természet erőivel - egy közös cél érdekében.

Munkánkban folyamatosan jelentős szerepet játszik a tudatos médiahasználatra nevelés és az online kompetenciák fejlesztése.

Ennek érdekében a közösségi programjainkon tagjaink önállóan fotókat, rövidebb videókat készítettek, melyek megtekinthetők galériánkban.

2021-05-30

Gyermeknap

Gyermeknapi kalandtúránkat hét állomásból építettük fel a veszprémi Séd völgyétől indulva a Csónakázó tó körül, majd keresztül a városon egészen a Színházkertig. Önkénteseink bevonásával animátorok fogadták a családokat a különböző állomásokon. Itt a játékos ügyességi feladatoktól a város ismereti kérdésekig a résztvevők számot adtak tudásukról, tájékozottságukról.

A pandémia előírásait figyelembe véve megszervezett program erősítette a városi ismereteket és a lokálpatriotizmust is. A kalandtúra élvezetes közös családi élményt nyújtott, melynek végállomása Veszprémi Petőfi Színház előtti téren volt.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
2021-05-17

„Kerekítő programok”

A babaváró programok folytatásaként valósultak meg a baba-mama foglalkozások „KEREKÍTŐ” címmel. A programban a magyar néphagyomány ölbeli játékai kaptak főszerepet. A tematika legfőbb jellemzője, hogy a felhasznált mondóka és daltár csak tiszta forrásból, a népköltészetből és a népdalkincsből merít. A „Kerekítő” egy olyan pedagógiai és módszertani program, melynek során az édesanya és a gyermek együtt közös játékban sajátítja el az ölbeli játékokat.

A foglalkozásokat a járvány erősen korlátozta, de amint lehetővé vált találkoztunk. Volt foglalkozás szabad levegőn és tárt ablakok mellett is, illetve maszkhasználattal. Közösségi programjainkon minden alkalommal biztosítottuk a résztvevőknek a kézfertőtlenítő használatát.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Szakmai beszámoló

A babaváró programok folytatásaként, a megelőző év munkájára építve baba-mama foglalkozásokat szervezünk „KEREKÍTŐ” címmel. A programban a magyar néphagyomány ölbeli játékai kapnak főszerepet. A tematika legfőbb jellemzője, hogy a felhasznált mondóka és daltár csak tiszta forrásból, a népköltészetből és a népdalkincsből merít. A foglalkozásokat képzett óvónők, népzenészek, népi énekesek, néptánc pedagógusok tartják... A „Kerekítő” egy olyan pedagógiai és módszertani program, melynek során az édesanya és a gyermek mindent elsajátíthat, amit az ölbeli játékokról és azok továbbadásáról tudni érdemes. A közös játék során együtt élhetik meg az anyanyelv és a zenei anyanyelv ritmusának, kifejezőerejének és muzsikájának szépségét és örömeit. A közös élmény során kialakul egy erős kötődés a kisgyermekekben a magyar kultúra gyökereihez, mely kiválóan megalapozza a család, és a nemzeti iránti természetes érzelmi elköteleződést. A szocializációs folyamat fontos részeként a programokon megjelenik és erősödik a közösségi élmény és az együvé tartozás érzése. A foglalkozások célja, hogy egy olyan élő közösséget kovácsoljon, ahol a népköltészet kincsei, az ölbeli játékok, az érzelmi biztonság, a korai kötődés, a művészeti nevelés, a természet közeli megoldások előtérben vannak. A „Kerekítő” szó, a világ kerekségét fejezi ki. A kicsik számára a világ elsőként az anyuka ölében, a közös játékban, érintésben, mosolyban, ölelésben kerekedik ki. Ez a meghatározó élmény egy egész életre szól és ez a felnőttkori boldogulás alapja is!

A foglalkozás módszertani segédanyagai: bábok, dalos és mondókás, valamint mesés könyvek 0-8 éves korig. Partnereink: Három Királyfi Három Királylány Mozgalom veszprémi csoportja, Veszprém TV.

2021-04-14

Láthatatlan munka napja

Láthatatlan munkának nevezünk minden olyan tevékenységet, amiért az azt végző személyek nem kapnak fizetést - a megnevezés alapvetően a háztartási munkát, a főzést, mosást, takarítást fedi, de ide sorolható az idősgondozás, a gyermekek ápolása, illetve mindennemű önkéntesen végzett feladatkör.

A Láthatatlan munka napja minden évben április első keddje. A műhelymunkánkba bevontuk a "Három Királyfi, Három Királylány" Mozgalom helyi mentorát, és a „Családika közösségi tér” munkatársait is.

2020-ban a járvány korlátozta az esemény megtartását, amit 2021-ben pótoltunk egy rajzversennyel. Ennek során a gyerekek elmondhatták véleményüket a láthatatlan munkáról. Az eredményhirdetést online formában tartottuk meg!

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Szakmai beszámoló

A tavalyi szakmai műhelyünk sikerén felbuzdulva az idén bevontuk a FICSAK Veszprémi Szervezetét, a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom helyi mentorát, a Családika közösségi tér munkatársait is szakmai programunkba! Az eseményt rajzversennyel gazdagítjuk, amelynek során a gyerekek mondják el a véleményüket a láthatatlan munkáról.

2021-02-21

Házasság hete

A 2020-ban szervezett események már jóval túlmutattak a kezdeti elvárásainkon. Tartalmában, szervezettségében egy professzionálisabb rendezvénysorozat részesei lehettünk. A 2021. évi Házasság hete azonban visszafogottabb lett.

A világjárvány miatt előírt korlátozások csak a nyitó istentiszteletet és a záró szentmisét hagyták érintetlenül, a többi programot pedig az online térbe helyeztük át.

Az idei mottó az "Ezerszer is igen" volt. A beszélgetéseket és a rajzversenyt is ennek a gondolatnak a jegyében szerveztük meg. A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom veszprémi szervezetével együttműködve egy TV felvételt szerveztünk, amelynek alaphangját a Borka című rajzfilmsorozat egy epizódja adta, amit stúdióbeszélgetés követett.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Szakmai beszámoló

Idei programok: A 2020-ban szervezett események már jóval túlmutattak a kezdeti elvárásainkon. Tartalmában, szervezettségében egy professzionálisabb rendezvénysorozat részesei lehettünk. Az idei, 2021. évi Házasság hete azonban visszafogottabb lett. Az előírások csak a nyitó istentiszteletet és a záró szentmisét hagyhatja érintetlenül, a többi programot az online térbe kellett helyezni.

Az idei mottónk: "A folytonosság azonban nem szakad meg." A beszélgetések és a rajzverseny ekköré a mondat köré szerveződött. Felértékelődött a türelem, a szeretet az alázat a humor életünkben. Beszélgetésekben, amelyeknek a Veszprém Televízió adott helyet a járvány hozta új élethelyzetről, a kényszerű bezártságról is szó volt.

Minden évben a kínálat egy új elemmel bővül. Az idén hagyományteremtő céllal a programsorozat új eleme a Gyémántlakodalmaspárok köszöntése. A Házasság hetén ugyan csak a felhívást tudtuk közzé tenni, de a járvány elmúltával várjuk a 60 éve házasságban élő párokat egy meghitt beszélgetésre!

Minden évben egy előadást szervezünk a Három Királyfi Három Királylány Mozgalom veszprémi szervezetével közösen. Az idei előadás egy TV felvétel volt, amelynek alaphangját a Borka című rajzfilm egyik epizódja adta, az apropóját a stúdió beszélgetésnek, amely a konfliktuskezelésről szólt. Az idén is megrendeztük a hagyományos házasság heti rajzversenyünket is. Az idén kb. 150 pályamű érkezett a felhívásunkra. A pályázat védnöke Dr. Márfi Gyula érsek emeritus és a város polgármestere volt. Az eredményhirdetést csak a járványügyi szabályok betartásával, az online térben tudtuk megtartani.